Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację dla potrzeb przebudowy budynku usytuowanego przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, w podziale na zadania:

    Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ww. przebudowy oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

    Zadanie 2: Wykonanie robót budowlanych w zakresie ww. przebudowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

    Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

1)   wykonanie robót budowlanych, w tym kompleksową przebudowę obiektu wraz m.in. z:

    osuszeniem piwnic, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,

    dociepleniem budynku,

    wymianą okładzin schodów i pochylni, parapetów zewnętrznych i wykonaniem nowych opierzeń,

    wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymianą wyłazu dachowego,

    wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych w tym: posadzek, tynków, wymiana okładzin ściennych itp.,

    przebudową istniejącej kotłowni gazowej z wymianą kotła oraz renowacją podłóg i ścian;

2)   wykonanie robót sanitarnych, w tym m.in.:

    przebudowa instalacji wodociągowej w zakresie p.poż.,

    instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

    instalacja chłodzenia we wskazanych pomieszczeniach,

    kanalizacja deszczowa,

    przebudowa instalacji gazowej,

    biały montaż;

3)   wykonanie robót elektrycznych, w tym m.in.:

    wewnętrzne linie zasilające oraz tablica główna i tablice piętrowe,

    instalacja oświetlenia ogólnego (oświetlenie typu LED) i gniazd wtykowych,

    instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa,

    instalacja siły i sterowania dla potrzeb wentylacji,

    instalacja monitoringu (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny),

    instalacja sieci logicznej i gniazd komputerowych,

    oświetlenie zewnętrzne terenu;

4)   zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

    naprawę nawierzchni,

    miejsca parkingowe (11szt.+ 2 szt dla niepełnosprawnych), plac manewrowy, ciągi pieszo-jezdne,

    wykonanie ogrodzenia wzdłuż ulicy Lindego i Bończyka, remont ogrodzenia wzdłuż granicy z działką klasztoru,

    zagospodarowanie całego terenu działki, z obsianiem trawą, nasadzeniami zieleni;

5)   wyposażenie.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo REM-BUD K. Kowal-Gąska – Zgłobień

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych