Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. H. Kołłątaja 1-6 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. H. Kołłątaja 1-6 we Wrocławiu obejmująca m.in. roboty termomodernizacyjne w zakresie budynku głównego wraz z blokiem sportowym oraz inne roboty poprawiające estetykę i standard użytkowy obiektu.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

    zakresu robót Etapu IV dokumentacji projektowej przebudowy budynku Gimnazjum Nr 14 pn.: „Docieplenie (termomodernizacja) budynku”, w szczególności:

    remontu i docieplenia elewacji budynku głównego i bloku sportowego,

    izolacji przeciwwilgociowych (poziomych i pionowych) ścian zewnętrznych budynku głównego i bloku sportowego,

    posadzki poddasza budynku głównego,

    instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym i w bloku sportowym,

    zabudowy grzejników c.o. w budynku głównym i w bloku sportowym,

    instalacji wentylacji części pomieszczeń budynku głównego,

    instalacji oświetlenia wejść do budynku i terenu,

    wymiany części stolarki okiennej i parapetów,

    zagospodarowania przyległego terenu,

    części zakresu robót Etapu IA dokumentacji projektowej przebudowy budynku Gimnazjum Nr 14 pn: „Przebudowa i remont bloku sportowego”, w szczególności:

    remontu i termomodernizacji stropodachu sali gimnastycznej,

    wykonanie systemowego, akustycznego sufitu podwieszonego w sali gimnastycznej,

    remontu i termomodernizacji stropodachu łącznika,

    wykonanie wyłazu ze schodami do przestrzeni stropodachu łącznika,

    wymianę instalacji odgromowej,

    części zakresu robót Etapu V dokumentacji projektowej przebudowy budynku Gimnazjum Nr 14 pn: „Zagospodarowanie terenu obiektu”, w szczególności:

    remontu ogrodzenia murowanego terenu Gimnazjum Nr 14,

    wykonanie dwóch furtek i jednej bramy przesuwnej z odcinkiem ogrodzenia stalowego,

    remontu murowanego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 71 o długości 55 m wraz z remontem istniejącej, dwuskrzydłowej, stalowej bramy wjazdowej według rozwiązań przyjętych dla ogrodzenia murowanego terenu Gimnazjum Nr 14.Inwestycję poprzez projekt pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu” dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie nr 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”

Schemat nr 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową modernizację 3 budynków szkół, tj. Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoły Podstawowej nr 82 we Wrocławiu.

Opis projektu: W ramach głównych prac związanych z termomodernizacją zostaną wykonane między innymi następujące roboty budowlane:

·         w Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu:

-        docieplenie przegród ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu,

-        wymiana okien zewnętrznych,

-        modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w bloku sportowym placówki;

·         w Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja 1/6 we Wrocławiu:

-        ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów,

-        wymiana części okien, drzwi zewnętrznych, grzejników,

-        montaż głowic termostatycznych;

·         w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu:

-        izolacja termiczna wszystkich przegród zewnętrznych, wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, piwnicznych, cokołowych, dachu i posadzek,

-        wykonanie nowych tynków zewnętrznych, obróbek blacharskich,

-        wymiana stolarki okiennej zewnętrznej,

-        wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej

-        wymiana instalacji grzewczej w części dydaktycznej budynku.

 

Wartość projektu: 5 630 969,84 PLN

Wartość dofinansowania: 4 473 221,01 PLN


 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych