Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. H. Kołłątaja 1-6 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. H. Kołłątaja 1-6 we Wrocławiu obejmująca m.in. roboty termomodernizacyjne w zakresie budynku głównego wraz z blokiem sportowym oraz inne roboty poprawiające estetykę i standard użytkowy obiektu.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

       zakresu robót Etapu IV dokumentacji projektowej przebudowy budynku Gimnazjum Nr 14 pn.: „Docieplenie (termomodernizacja) budynku”, w szczególności:

      remontu i docieplenia elewacji budynku głównego i bloku sportowego,

      izolacji przeciwwilgociowych (poziomych i pionowych) ścian zewnętrznych budynku głównego i bloku sportowego,

      posadzki poddasza budynku głównego,

      instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym i w bloku sportowym,

      zabudowy grzejników c.o. w budynku głównym i w bloku sportowym,

      instalacji wentylacji części pomieszczeń budynku głównego,

      instalacji oświetlenia wejść do budynku i terenu,

      wymiany części stolarki okiennej i parapetów,

      zagospodarowania przyległego terenu,

       części zakresu robót Etapu IA dokumentacji projektowej przebudowy budynku Gimnazjum Nr 14 pn: „Przebudowa i remont bloku sportowego”, w szczególności:

      remontu i termomodernizacji stropodachu sali gimnastycznej,

      wykonanie systemowego, akustycznego sufitu podwieszonego w sali gimnastycznej,

      remontu i termomodernizacji stropodachu łącznika,

      wykonanie wyłazu ze schodami do przestrzeni stropodachu łącznika,

      wymianę instalacji odgromowej,

       części zakresu robót Etapu V dokumentacji projektowej przebudowy budynku Gimnazjum Nr 14 pn: „Zagospodarowanie terenu obiektu”, w szczególności:

      remontu ogrodzenia murowanego terenu Gimnazjum Nr 14,

      wykonanie dwóch furtek i jednej bramy przesuwnej z odcinkiem ogrodzenia stalowego,

       remontu murowanego ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 71 o długości 55 m wraz z remontem istniejącej, dwuskrzydłowej, stalowej bramy wjazdowej według rozwiązań przyjętych dla ogrodzenia murowanego terenu Gimnazjum Nr 14.

 

Autor dokumentacji projektowej:

SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych