Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji dachu i elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej oraz budynku mieszkalnego przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 - realizacja robót budowlanych,

    Zadanie 2 - pielęgnacja zieleni wykonanej w Zadaniu 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

    wykonanie robót rozbiórkowych,

    termomodernizację elewacji i dachu budynku Domu Pomocy Społecznej,

    zagospodarowanie terenu:

   wycinka drzew owocowych,

   montaż małej architektury,

   odtworzenie istniejących i założenie nowych trawników,

   nasadzenie nowych drzew i krzewów,

    termomodernizację elewacji i dachu budynku mieszkalnego,

    wymianę i remont ogrodzenia oraz osłony śmietnikowej,

    wykonanie wiaty gospodarczej stalowej i wiaty na agregat prądotwórczy.

 

Zadanie 2 obejmuje:

    pielęgnacja odtworzonych i założonych trawników w Zadaniu 1,

    pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów w Zadaniu 1.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

PELESCRIME Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych