Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana, oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę boiska szkolnego z rozbiórką części istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej i wymiarach ok. 33,5 m x 49,50 m, na boisko wielofunkcyjne z płytą o wymiarach 32 m x 44 m o nawierzchni poliuretanowej, wraz z infrastrukturą techniczną, tj. odwodnieniem, piłkochwytami, wyposażeniem w urządzenia sportowe i kompletny osprzęt sportowy (2 bramki do piłki ręcznej z siatkami, 4 słupy z tablicami i koszami - obręcze z siatką, po 2 słupy demontowalne z siatką do gry w siatkówkę i do gry w tenisa ziemnego) oraz urządzenia małej architektury, budową chodników, odtworzeniem i urządzeniem trawników.

Zagospodarowaniem objęty zostanie teren o powierzchni około 1.800 mkw.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa boiska zostanie wykonana jako nawierzchnia przepuszczalna z natryskiem, na podbudowie z kruszyw, a odwodnienie boiska - za pomocą systemowego drenażu podziemnego oraz dodatkowo odwodnienia liniowego wzdłuż krawędzi dłuższych boków boiska wraz z zabudową studni chłonnych i retencyjnych oraz odprowadzeniem wód przyłączem kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej lub systemu komór drenażowych (rozsączających) na terenie szkolnym.

Boisko wielofunkcyjne będzie posiadało nawierzchnię poliuretanową w kolorze zielonym/czerwonym (ceglastym). Na nowej płycie będzie można prowadzić zajęcia do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego.

 

W wyniku projektowania i robót budowlanych zostanie poprawiony stan techniczny i standard użytkowania terenu rekreacyjnego placówki oświatowej, dzięki temu po remoncie terenu szkolnego będzie on wykorzystywany dla realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz do wypoczynku i rekreacji uczniów szkoły i mieszkańców miasta.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski – Świdnica

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych