Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa boiska na terenie Gimnazjum nr 29 przy ul. Kraińskiego 1 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska szkolnego na terenie Gimnazjum Nr 29 przy ul. Kraińskiego 1 - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana, oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

 

Zadanie realizowane przez Gminę Wrocław w ramach programu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 – Projekt 362 pn.: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kraińskiego”.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy boiska szkolnego o wymiarach ok. 27x44 m, o nawierzchni asfaltowej, na boisko sportowe o wymiarach 27x44 m, z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wraz z odwodnieniem, z wyznaczeniem linii boiska do piłki nożnej (o wymiarach pola gry 20x40 m) wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz infrastrukturę towarzyszącą, tj. piłkochwyty, opaskę i chodniki z kostki betonowej wzdłuż boiska i małą architekturą (ławki, kosze na śmieci).

 

W wyniku projektowania i wykonania robot budowlanych przewiduje się poprawę stanu technicznego oraz standardu użytkowania boiska do piłki nożnej, które wykorzystywane będzie do realizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego oraz do wypoczynku i rekreacji uczniów szkoły i mieszkańców miasta.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

HEMET sp. z o.o. – Zielona Góra

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych