Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie bloku sportowego oraz przyległych pomieszczeń wraz z dostawą i montażem wyposażenia stałego w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    przebudowę pomieszczeń piętra: sanitariatu i sali lekcyjnej wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz dostawą i montażem wyposażenia stałego,

    budowę odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej doziemnej od ściany boku sportowego do istniejącej studni oraz wykonanie studni z przepompownią ścieków,

    wzmocnienie stropu pod salą gimnastyczną,

    przebudowę sali gimnastycznej,

    przebudowę pomieszczeń piwnic na zaplecze szatniowo-sanitarne,

    przebudowę pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego na salkę gimnastyczną z magazynem i komunikacją,

    przebudowę pomieszczeń przyległych do sali gimnastycznej na kondygnacji piętra,

    wykonanie okna parteru w miejsce istniejących drzwi z rozbiórką schodów zewnętrznych i uzupełnieniem opaski betonowej,

    uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, pokrycia ścian oraz stropodachów po wykonaniu przebudowy bloku sportowego i przyległych pomieszczeń,

    rozbiórkę zewnętrznego kanału i czerpni wentylacyjnej oraz muru oporowego,

    dostawę i montaż wyposażenia stałego przebudowywanych pomieszczeń,

    przebudowę schodów wewnętrznych łączących parter i piętro budynku z dostawą i montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych,

    wymianę istniejących opraw metalohalogenkowych w sali gimnastycznej na oprawy LED.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

„Cad Plan” Biuro Projektowe Maciej Dybacki – Białystok

 

Wykonawca robót budowlanych:

MLW Projekt Sp. z o.o. s.k. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych