Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Zemskiej 16C we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowej przebudowy i remontu budynku z basenem i zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz technologicznym w bloku sportowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu (Etap 1: „Basen wraz z zapleczem” projektowanej inwestycji pn. „Przebudowa bloku sportowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu”).

 

Zakres inwestycji obejmuje:

    kompleksową przebudowę i remont budynku z basenem i zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz technologicznym wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (m.in. rozbiórka magazynu żwiru i czerpni powietrza, przebudowa strefy wejściowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, komunikacji, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, opaski, przykanalików zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, zieleni),

    wszystkie roboty budowlane wraz instalacjami technologii wody basenowej, węzła cieplnego, sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi, związane z projektowaną przebudową obiektu,

    dostawa i montaż wyposażenia obiektu.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowo-Konserwatorska „PROKON” – Suchy Bór

 

Wykonawca robót budowlanych:

TECHBUD Sp. z o.o. – Opole

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych