Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Zemskiej 16C we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowej przebudowy i remontu budynku z basenem i zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz technologicznym w bloku sportowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu (Etap 1: „Basen wraz z zapleczem” projektowanej inwestycji pn. „Przebudowa bloku sportowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu”).

 

Zakres inwestycji obejmuje:

       kompleksową przebudowę i remont budynku z basenem i zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz technologicznym wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (m.in. rozbiórka magazynu żwiru i czerpni powietrza, przebudowa strefy wejściowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, komunikacji, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, opaski, przykanalików zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, zieleni),

       wszystkie roboty budowlane wraz instalacjami technologii wody basenowej, węzła cieplnego, sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi, związane z projektowaną przebudową obiektu,

       dostawa i montaż wyposażenia obiektu.

 

Autor dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowo-Konserwatorska „PROKON” – Suchy Bór

 

Wykonawca robót budowlanych:

TECHBUD Sp. z o.o. – Opole

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych