Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i remoncie oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. gen. I. Prądzyńskiego a ul. T. Kościuszki we Wrocławiu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, w podziale na zadania:

    Zadanie 1: Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

    Zadanie 2: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. gen. I. Prądzyńskiego a ul. T. Kościuszki we Wrocławiu.

    Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 1 i Zadania 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    prace przygotowawcze i ziemne,

    roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe (z utylizacją), w tym:

    rozbiórka budynku garażowego, małego budynku gospodarczego, ściany attykowej i nawierzchni dziecińca,

    demontaż istniejącego ogrodzenia i bramy, schodów i galerii budynku oficyny, stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat,

    rozbiórka konstrukcji i pokrycia dachu budynku oficyny,

    usunięcie istniejących warstw posadzkowych na poziomie parteru i piętra oraz tynków wewnętrznych i zewnętrznych w budynku oficyny,

    roboty konstrukcyjno-budowlane, w tym:

    termomodernizacja istniejących ścian ceglanych w budynku oficynowym,

    budowa stropów w części rozbudowy,

    budowa schodów wewnętrznych i pochylni na 1 piętrze, schodów rekreacyjnych oraz dźwigu osobowego,

    budowa nowej galerii o konstrukcji stalowo-żelbetowej,

    budowa nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

    przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku oficyny i budowa dachu w części rozbudowy („dach zielony”),

    roboty wykończeniowe,

    przyłącza i instalacje sanitarne,

    przyłącza i instalacje elektryczne oraz teletechniczne,

    zagospodarowanie terenu,

    dostawa i montaż wyposażenia.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

CH+ architekci – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

AKBiK Sp. z o.o. – Wrocław

 

 

Projekt pn.: „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF”

 

Cel projektu: Pobudzenie aktywności oraz stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw społecznych na Przedmieściu Oławskim.

 

Wartość projektu: 4 587 913,03 PLN

Wartość dofinansowania: 3 543 510,06 PLN

 

 

Projekt pn.:Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF”

 

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców wnętrza kwartałowego.

 

Wartość projektu: 2 519 901,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 393 905,95 PLN

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych