Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Nadbudowa budynku Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu

W ramach zadania zostanie wykonana nadbudowa o jedną kondygnację użytkową budynku szkolno-przedszkolnego w ZSP nr 15. Pozwoli to na powiększenie zaplecza dydaktycznego szkoły podstawowej.
Inwestycja jest realizowana w trybie „ PROJEKTUJ-BUDUJ”.


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu tworzą budynki:
  • główny trzykondygnacyjny budynek szkoły;
  • dwukondygnacyjny budynek szkolno – przedszkolny, połączony z głównym budynkiem szkoły poprzez łącznik w poziomie I piętra (przewidziany do przebudowy i nadbudowy);
  • budynek sali gimnastycznej

Przewidywana powierzchnia użytkowa nadbudowanej części obiektu - ok. 1100 m2

Projekt i realizacja inwestycji:
Konsorcjum:

  • OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.
  • Marcin Major - Major Architekci Pracownia Projektowa

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – III kwartał 2012r.
ZSP, ul. Stanisławowska  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  w trakcie realizacji  
stan po realizacji  stan po realizacji  stan po realizacji  stan po realizacji  
stan po realizacji  stan po realizacji  stan po realizacji  stan po realizacji  
stan po realizacji  
GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example
Pozycjonowanie, Google Maps