Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i remoncie oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia wielofunkcyjnego miejsca aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    prace przygotowawcze i ziemne,

    roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe (z utylizacją), w tym:

    rozbiórka klatki schodowej wewnętrznej, podłóg i stropów, ścian działowych oraz pokrycia dachu wraz z obróbkami,

    usunięcie tynków zewnętrznych,

    skucie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych (płytek ściennych),

    demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, krat oraz instalacji elektrycznych, wod.-kan. i gazowej,

    roboty konstrukcyjno-budowlane, w tym:

    termomodernizacja ścian ceglanych,

    otynkowanie i pomalowanie ścian ceglanych zewnętrznych,

    wzmocnienie konstrukcji budynku (posadowienie nowych fundamentów, wymiana stropów),

    nadbudowa budynku o jeden poziom,

    budowa tarasu, nowej klatki schodowej wewnętrznej i dźwigu osobowego oraz nowych ścian wewnętrznych,

    wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

    osadzenie nowej stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,

    roboty wykończeniowe,

    przyłącza i instalacje sanitarne,

    przyłącza i instalacje elektryczne oraz teletechniczne,

    zagospodarowanie terenu,

    dostawa i montaż wyposażenia.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

CH+ architekci – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

WIBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 

 

Projekt pn.: „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF”

 

Cel projektu: Pobudzenie aktywności oraz stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw społecznych na Przedmieściu Oławskim.

 

Wartość projektu: 4 587 913,03 PLN

Wartość dofinansowania: 3 543 510,06 PLN

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych