Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i remoncie oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia wielofunkcyjnego miejsca aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

       prace przygotowawcze i ziemne,

       roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe (z utylizacją), w tym:

      rozbiórka klatki schodowej wewnętrznej, podłóg i stropów, ścian działowych oraz pokrycia dachu wraz z obróbkami,

      usunięcie tynków zewnętrznych,

      skucie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych (płytek ściennych),

      demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, krat oraz instalacji elektrycznych, wod.-kan. i gazowej,

       roboty konstrukcyjno-budowlane, w tym:

      termomodernizacja ścian ceglanych,

      otynkowanie i pomalowanie ścian ceglanych zewnętrznych,

      wzmocnienie konstrukcji budynku (posadowienie nowych fundamentów, wymiana stropów),

      nadbudowa budynku o jeden poziom,

      budowa tarasu, nowej klatki schodowej wewnętrznej i dźwigu osobowego oraz nowych ścian wewnętrznych,

      wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

      osadzenie nowej stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,

       roboty wykończeniowe,

       przyłącza i instalacje sanitarne,

       przyłącza i instalacje elektryczne oraz teletechniczne,

       zagospodarowanie terenu,

       dostawa i montaż wyposażenia.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

CH+ architekci – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

WIBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 

 

Projekt pn.: „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF”

 

Cel projektu: Pobudzenie aktywności oraz stworzenie warunków do rozwoju inicjatyw społecznych na Przedmieściu Oławskim.

 

Wartość projektu: 4 587 913,03 PLN

Wartość dofinansowania: 3 543 510,06 PLN

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych