Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z kompleksem rekreacyjno-sportowym w rejonie ulic Róży Wiatrów i Wietrznej

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z kompleksem rekreacyjno – sportowym i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Roży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu to inwestycja realizowana w dwóch etapach.

ETAP I obejmuje: budowę dwukondygnacyjnego budynku zespołu, w skład którego wchodzić będą: skrzydło bloku przedszkolnego (6 oddziałów), jedno skrzydło bloku szkolnego (10 sal lekcyjnych), część budynku głównego, w którym mieści się węzeł żywienia, część pomieszczeń administracyjnych oraz szatnia a także częściowe zagospodarowanie terenu tj. budowa parkingu, chodników, placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

ETAP II obejmuje budowę drugiego skrzydła bloku szkolnego (12 sal lekcyjnych), blok sportowy, bibliotekę oraz pozostałe pomieszczenia administracyjne a także pozostałą część zagospodarowania terenu tj. boisko sportowe, bieżnia i skocznia, place z urządzeniami rekreacyjnymi. W budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wyodrębniono wyraźnie podstawowe bloki funkcjonalne:

· szkołę podstawową,

· przedszkole,

· blok sportowy,

· blok żywieniowy,

· bibliotekę wraz z czytelnią.


Główne skrzydło administracyjno-komunikacyjne usytuowane zostało wzdłuż ulicy Wietrznej. Prostopadle do niego, wychodzące w kierunku południowym, zaprojektowano trzy skrzydła edukacyjne. Jedno skrajne – od strony zachodniej to skrzydło przedszkolne, dwa środkowe przewidziano na szkołę podstawową. Całość zamyka od strony wschodniej blok sportowy.


Blok przedszkolny
zaprojektowano jako samodzielnie działający, połączony poprzez administrację i blok żywieniowy ze szkołą podstawową. Przedszkolaki będą korzystać z dziedzińca zabawowego z wygrodzonym i w pełni wyposażonym placem zabaw.

Blok żywieniowy (catering) zlokalizowany będzie w centralnej części zespołu i będzie wspólnie użytkowany przez dzieci szkolne i przedszkolne.

Blok sportowy to wyodrębniona samodzielna funkcja obiektu z możliwością udostępniania wybranych pomieszczeń niezależnie od funkcjonowania szkoły w tym sala wielofunkcyjna o pow. 1 415 m2 z funkcją auli oraz widownią dla 450 osób, zaplecza sanitarno- szatniowe dla dzieci i nauczycieli, sala do gimnastyki korekcyjnej.

Biblioteka z czytelnią - zaprojektowana z odrębnym wejściem i z możliwością udostępniania po godzinach otwarcia szkoły.

Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Powierzchnia użytkowa budynku - 7 560 m2

Kubatura budynku - 61 320 m3


Wykonawca dokumentacji projektowej 

BIMACO Projektowanie Architektoniczno - Budowlane


Wykonawca inwestycji

ABM SOLID S.A.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 
Etap I - sierpień 2011r.

Etap II - lipiec 2013r.


WIZUALIZACJA - etap I  WIZUALIZACJA - etap II  WIZUALIZACJA - etap I  WIZUALIZACJA - etap II  
WIZUALIZACJA   WIZUALIZACJA   w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  
w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  
w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  
w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  
w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011 - blok żywieniowy  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  
w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  w trakcie realizacji 2011  
w trakcie realizacji 2012  w trakcie realizacji 2012  w trakcie realizacji 2012  w trakcie realizacji 2012  
w trakcie realizacji 2012  
GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example
Pozycjonowanie, Google Maps