Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Głównej i Towarowej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ulic Głównej i Towarowej we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w podziale na następujące etapy:

     Etap 1 - budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu szkolnego, z przyłączami i sieciami, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

     Etap 2 - pielęgnacja zieleni wykonanej w etapie I na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy i wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia, z wewnętrznymi instalacjami oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, w tym m.in.:

1)   rozbiórki - oczyszczenie terenu z pozostałości po ogródkach działkowych i gruzowiskach;

2)   wycinkę drzew;

3)   budowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

    część szkolna z obiektem sportowym - obiekt dwukondygnacyjny z dwoma patiami,

    część przedszkolna - obiekt jednokondygnacyjny z jednym patiem;

4)   zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w tym:

    place zabaw dzieci przedszkolnych i szkolnych,

    tereny rekreacyjne, szkolne tereny sportowe,

    parking dla rodziców z drogą manewrową i dwoma zjazdami na drogę publiczną,

    parking wewnętrzny (56 miejsc),

    dostawa i montaż małej architektury (m.in. stojaki na rowery 200 szt. z wiatami, ławki),

    ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne z furtkami, bramami;

5)   oświetlenie budynku i terenu szkolnego, monitoring zewnętrzny;

6)   sieci i przyłącza na terenie szkolnym z włączeniem do sieci;

7)   zakup i montaż wyposażenia stałego w budynku ZS-P oraz na terenie szkolnym, w tym:

    węzeł żywienia, rozdzielnia przedszkolna,

    szatnie: szafki uczniowskie i przedszkolne,

    sale korekcyjne i sala gimnastyczna z zapleczami szatniowo-sanitarnymi,

    dźwig osobowy,

    urządzenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych,

    wyposażenie zewnętrznych boisk z piłkochwytami, bieżnia.


 

Projekt nr RPDS.07.01.02-02-00-30/16 pn. „Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020Oś Priorytetowa nr 7
„Infrastruktura edukacyjna”

Działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”

Poddziałanie nr 7.1.2 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji szkolnej oraz poprawa warunków kształcenia i jakości świadczenia usług edukacyjnych w Gminie Wrocław poprzez budowę bloku szkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Opis projektu: Zakres projektu obejmuje budowę bloku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Obiekty Zespołu stanowią wyodrębnione funkcjonalnie i technicznie bloki: szkolny, przedszkolny, sportowy, żywieniowy, z czego koszty kwalifikowane stanowią jedynie koszty budowy bloku szkolnego.

Blok szkolny stanowi budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, posadowionej na płycie żelbetowej. Dodatkowo w ramach projektu planuje się wyposażenie bloku szkolnego i szkolnego placu zabaw.


Wykonawca dokumentacji projektowej:

Vroa Architekci oraz CH+ Architekci – Wrocław

 

Wykonawca inwestycji:

SKANSKA S.A. – Warszawa

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych