Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu, w podziale na zadania:

    zadanie 1: budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu;

    zadanie 2: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1

wraz z usługą finansowania inwestycji w zakresie zadania 1 przez wykup wierzytelności pieniężnych przez Bank finansujący Wykonawcę i rozterminowanie spłaty.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1)   budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z wyposażeniem, który składa się z dwupiętrowej części szkolnej, parterowej części przedszkolnej oraz z częściowo dwukondygnacyjnego bloku sportowego, połączonego przewiązką z częścią szkolno-przedszkolną, m.in.:

    wykonanie wykopów i robót fundamentowych,

    wznoszenie ścian konstrukcyjnych i działowych,

    wykonanie stropów i stropodachów,

    dostawa i montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej,

    wykonanie posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych,

    dostawa i montaż wyposażenia stałego węzła żywienia i szatni,

    dostawa i montaż wyposażenia bloku sportowego,

    dostawa i montaż windy,

    wykonanie elewacji,

    rozprowadzenie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych,

    wykonanie i montaż instalacji CCTV wraz z osprzętem,

    wykonanie instalacji SSWiN i KD, przyzywowej, domofonowej, okablowania strukturalnego oddymiania, automatyki BMS,

    wykonanie instalacji sanitarnych, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepła technologicznego i odzysku glikowowego, solarnej wraz z dostawą i montażem paneli solarnych;

2)   zagospodarowanie terenu ZSP z drogą pożarową, chodnikami, miejscami postojowymi, infrastrukturą sportową, placami zabaw dla dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz infrastrukturą techniczną i zielenią, m.in.:

    wykonanie nawierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, chodniki), przepuszczalnych (ścieżki), nawierzchni bezpiecznych (place zabaw), nawierzchni sportowych - boiska (EPDM i sztuczna trawa) i posadzek (tarasy),

    dostawa i montaż małej architektury, w szczególności: stojaki na rowery, ławki i siedziska, wiata śmietnikowa, szlaban wjazdowy,

    dostawa i montaż wyposażenia boisk zewnętrznych, placów zabaw dla przedszkola i szkoły oraz ogrodzeń,

    wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

    dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego i elementów zewnętrznych monitoringu,

    nasadzenia zieleni.

 

Autor dokumentacji projektowej:

dgm.architekci – Kraków

 

Wykonawca inwestycji:

SKANSKA S.A. – WarszawaPrzed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych