Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu, w podziale na zadania:

    zadanie 1: budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu;

    zadanie 2: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1

wraz z usługą finansowania inwestycji w zakresie zadania 1 przez wykup wierzytelności pieniężnych przez Bank finansujący Wykonawcę i rozterminowanie spłaty.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1)   budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z wyposażeniem, który składa się z dwupiętrowej części szkolnej, parterowej części przedszkolnej oraz z częściowo dwukondygnacyjnego bloku sportowego, połączonego przewiązką z częścią szkolno-przedszkolną, m.in.:

    wykonanie wykopów i robót fundamentowych,

    wznoszenie ścian konstrukcyjnych i działowych,

    wykonanie stropów i stropodachów,

    dostawa i montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej,

    wykonanie posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych,

    dostawa i montaż wyposażenia stałego węzła żywienia i szatni,

    dostawa i montaż wyposażenia bloku sportowego,

    dostawa i montaż windy,

    wykonanie elewacji,

    rozprowadzenie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych,

    wykonanie i montaż instalacji CCTV wraz z osprzętem,

    wykonanie instalacji SSWiN i KD, przyzywowej, domofonowej, okablowania strukturalnego oddymiania, automatyki BMS,

    wykonanie instalacji sanitarnych, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ciepła technologicznego i odzysku glikowowego, solarnej wraz z dostawą i montażem paneli solarnych;

2)   zagospodarowanie terenu ZSP z drogą pożarową, chodnikami, miejscami postojowymi, infrastrukturą sportową, placami zabaw dla dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz infrastrukturą techniczną i zielenią, m.in.:

    wykonanie nawierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, chodniki), przepuszczalnych (ścieżki), nawierzchni bezpiecznych (place zabaw), nawierzchni sportowych - boiska (EPDM i sztuczna trawa) i posadzek (tarasy),

    dostawa i montaż małej architektury, w szczególności: stojaki na rowery, ławki i siedziska, wiata śmietnikowa, szlaban wjazdowy,

    dostawa i montaż wyposażenia boisk zewnętrznych, placów zabaw dla przedszkola i szkoły oraz ogrodzeń,

    wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

    dostawa i montaż oświetlenia zewnętrznego i elementów zewnętrznych monitoringu,

    nasadzenia zieleni.

 

Autor dokumentacji projektowej:

dgm.architekci – Kraków

 

Wykonawca inwestycji:

SKANSKA S.A. – WarszawaPrzed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych