Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa przedszkola przy ul. M. Jackowskiego we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy 8-oddziałowego przedszkola z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. M. Jackowskiego 49-55 we Wrocławiu. Realizacja obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego, począwszy od wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w podziale na zadania:

       Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.

       Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

       Zadanie 3 – pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

       roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: likwidacja kolizji, tj. rozbiórka istniejącego boiska asfaltowego, nawierzchni utwardzonych dróg, placów, chodników, istniejących ogrodzeń,

       roboty budowlane, w tym: roboty ziemne (m.in. fundamentowanie) i kompleksowa budowa obiektu (w szczególności: stopy, ławy, płyty fundamentowe; ściany nośne, słupy, ściany działowe; podciągi; nadproża; stropy; konstrukcje i pokrycia dachowe; obudowy instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robot wykończeniowych, w tym m. in. posadzki, tynki, okładziny, sufity akustyczne, malowanie pomieszczeń, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, montaż kabin systemowych HPL, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie p.poż., dostawa i montaż oraz rozruch dźwigu osobowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych),

       roboty instalacyjne sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji, wody użytkowej, przeciwpożarowej, c.o. wraz z grzejnikami, wentylacji i klimatyzacji, biały montaż wraz z budową przyłączy i sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

       roboty instalacyjne elektryczne, w tym m.in.: budowa wewnętrznej linii zasilającej budynek, montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem, instalacje oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED, dozorowa, sygnalizacji włamania i napadu, cyfrowy monitoring, instalacje audiowizualne, instalacja videodomofonowa z panelem wywoławczym przy wejściu do budynku oraz odrębnymi panelami odbiorczymi (z kolorowymi monitorami wizyjnymi), budowa sieci strukturalnej oraz oświetlenie zewnętrzne budynku, stref wejściowych i terenu, budowa sieci i przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacja telefoniczna,

       zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: wykonanie nawierzchni utwardzonych - wewnętrzny układ komunikacyjny - ciągi pieszo-jezdne, droga ppoż., parkingu dla samochodów osobowych oraz miejsc postojowych dla rowerów, nowego ogrodzenia, placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i placu zabaw dla dzieci szkolnych o nawierzchni bezpiecznej (piasek) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi i zabawowymi, remont i przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltowej na bieżnię lekkoatletyczną do biegu na odległość 60m z nawierzchnią EPDM, zieleń urządzona i elementy małej architektury,

       wyposażenie obiektu.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo REM-BUD K. Kowal-Gąska – Nosówka

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych