Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku przedszkola z częścią dydaktyczną Szkoły, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

       Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.

       Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

       Zadanie 3 – pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

       roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: likwidacja kolizji, korytowanie,

       roboty budowlane, w tym: roboty ziemne (m.in. fundamentowanie) i kompleksowa budowa obiektu (w szczególności: stopy, ławy, płyty fundamentowe; ściany nośne, słupy, ściany działowe; podciągi; nadproża; stropy; konstrukcje i pokrycia dachowe; obudowy instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robot wykończeniowych, w tym m. in. posadzki, tynki, okładziny, sufity akustyczne, malowanie pomieszczeń, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, montaż kabin systemowych HPL, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie p.poż.),

       roboty sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji, wody użytkowej, przeciwpożarowej, c.o. wraz z grzejnikami, wentylacji i klimatyzacji, gazowa, biały montaż wraz z budową i wyposażeniem kotłowni gazowej oraz przyłączy i sieci wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

       roboty elektryczne, w tym m.in.: budowa wewnętrznej linii zasilającej budynek, montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem, instalacje oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED, dozorowa, sygnalizacji napadu i włamania, cyfrowy monitoring, dzwonkowa, przyzywowa z monitorem wizyjnym, budowa sieci strukturalnej oraz oświetlenie zewnętrzne budynku, stref wejściowych i terenu,

       zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: budowa kortu tenisowego o pow. ok. 600 m2, o nawierzchni z mączki ceglanej wraz z wyposażeniem, wewnętrznego układ komunikacyjny, miejsc postojowych oraz miejsc dla rowerów, nowego ogrodzenia, placu zabaw dla dzieci przedszkolnych o pow. min. 800 m2 o nawierzchni bezpiecznej (EPDM) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, zieleń urządzona i elementy małej architektury.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo REM-BUD K. Kowal-Gąska – Nosówka

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych