Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku przedszkola z częścią dydaktyczną Szkoły, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

    Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.

    Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

    Zadanie 3 – pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

    roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.: likwidacja kolizji, korytowanie,

    roboty budowlane, w tym: roboty ziemne (m.in. fundamentowanie) i kompleksowa budowa obiektu (w szczególności: stopy, ławy, płyty fundamentowe; ściany nośne, słupy, ściany działowe; podciągi; nadproża; stropy; konstrukcje i pokrycia dachowe; obudowy instalacji wraz z wykonaniem wszystkich robot wykończeniowych, w tym m. in. posadzki, tynki, okładziny, sufity akustyczne, malowanie pomieszczeń, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, montaż kabin systemowych HPL, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie p.poż.),

    roboty sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji, wody użytkowej, przeciwpożarowej, c.o. wraz z grzejnikami, wentylacji i klimatyzacji, gazowa, biały montaż wraz z budową i wyposażeniem kotłowni gazowej oraz przyłączy i sieci wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

    roboty elektryczne, w tym m.in.: budowa wewnętrznej linii zasilającej budynek, montaż tablic rozdzielczych z wyposażeniem, instalacje oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED, dozorowa, sygnalizacji napadu i włamania, cyfrowy monitoring, dzwonkowa, przyzywowa z monitorem wizyjnym, budowa sieci strukturalnej oraz oświetlenie zewnętrzne budynku, stref wejściowych i terenu,

    zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: budowa kortu tenisowego o pow. ok. 600 m2, o nawierzchni z mączki ceglanej wraz z wyposażeniem, wewnętrznego układ komunikacyjny, miejsc postojowych oraz miejsc dla rowerów, nowego ogrodzenia, placu zabaw dla dzieci przedszkolnych o pow. min. 800 m2 o nawierzchni bezpiecznej (EPDM) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi, zieleń urządzona i elementy małej architektury.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo REM-BUD K. Kowal-Gąska – Nosówka

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych