Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa Liceum Ogólnokształcącego Nr V przy ul. J. Kuronia 14 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. J. Kuronia 14 (dawniej ul. Ślężna 76) we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz usługą finansowania inwestycji przez wykup wierzytelności pieniężnych przez Bank finansujący Wykonawcę i rozterminowanie spłaty, w podziale na zadania:

       Zadanie 1: budowa nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu.

       Zadanie 2: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.:

1)     roboty rozbiórkowe/demontażowe i ziemne;

2)     kompleksową budowę obiektu z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych wewnętrznych, w szczególności:

       posadzki, tynki, okładziny, sufity akustyczne, malowanie,

       stolarka i ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna, parapety wewnętrzne i zewnętrzne,

       wyposażenie korytarzy w uczniowskie szafki ubraniowe, sanitariatów i węzłów sanitarno-szatniowych,

       wyposażenie w sprzęt gaśniczy i instrukcje bezpieczeństwa p.poż., oznaczenie drogi ewakuacyjnej,

       zakup/dostawa/montaż i rozruch dźwigu dla niepełnosprawnych,

       zakup/dostawa i montaż wyposażenia sali wielofunkcyjnej (ścianka wspinaczkowa, kurtyna dzieląca salę, drabinki gimnastyczne, słupki do siatkówki z siatką, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki podwieszane i najazdowe, piłkochwyty),

       zakup/dostawa i montaż wyposażenia boiska zewnętrznego na dachu (słupki do siatkówki z siatką, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki ze słupkami, ogrodzenie – piłkochwyty);

3)     roboty sanitarne i elektryczne (w tym m.in. instalacje teletechniczne: przyzywowa, dzwonkowa, dozorowa (cyfrowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), rozgłaszania i nagłośnienia (bez urządzeń aktywnych), telefoniczna (bez aparatów), sieć LAN – okablowanie strukturalne, telewizyjna (z anteną i gniazdami), oddymiania);

4)     zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

       budowę zewnętrznych sieci i przyłączy,

       przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

       terenowe urządzenia sportowe (bieżnia ze skocznią), wjazdy, chodniki, place rekreacyjne, drogi wewnętrzne, parking,

       zakup/dostawę i montaż małej architektury,

       wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami,

       nasadzenia zieleni.

 

Autor dokumentacji projektowej:

„Maćków Pracownia Projektowa” Sp. z o.o. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

MIRBUD S.A. – Skierniewice

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych