Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa Liceum Ogólnokształcącego Nr V przy ul. J. Kuronia 14 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. J. Kuronia 14 (dawniej ul. Ślężna 76) we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz usługą finansowania inwestycji przez wykup wierzytelności pieniężnych przez Bank finansujący Wykonawcę i rozterminowanie spłaty, w podziale na zadania:

    Zadanie 1: budowa nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu.

    Zadanie 2: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.:

1)   roboty rozbiórkowe/demontażowe i ziemne;

2)   kompleksową budowę obiektu z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych wewnętrznych, w szczególności:

    posadzki, tynki, okładziny, sufity akustyczne, malowanie,

    stolarka i ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna, parapety wewnętrzne i zewnętrzne,

    wyposażenie korytarzy w uczniowskie szafki ubraniowe, sanitariatów i węzłów sanitarno-szatniowych,

    wyposażenie w sprzęt gaśniczy i instrukcje bezpieczeństwa p.poż., oznaczenie drogi ewakuacyjnej,

    zakup/dostawa/montaż i rozruch dźwigu dla niepełnosprawnych,

    zakup/dostawa i montaż wyposażenia sali wielofunkcyjnej (ścianka wspinaczkowa, kurtyna dzieląca salę, drabinki gimnastyczne, słupki do siatkówki z siatką, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki podwieszane i najazdowe, piłkochwyty),

    zakup/dostawa i montaż wyposażenia boiska zewnętrznego na dachu (słupki do siatkówki z siatką, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki ze słupkami, ogrodzenie – piłkochwyty);

3)   roboty sanitarne i elektryczne (w tym m.in. instalacje teletechniczne: przyzywowa, dzwonkowa, dozorowa (cyfrowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), rozgłaszania i nagłośnienia (bez urządzeń aktywnych), telefoniczna (bez aparatów), sieć LAN – okablowanie strukturalne, telewizyjna (z anteną i gniazdami), oddymiania);

4)   zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

    budowę zewnętrznych sieci i przyłączy,

    przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

    terenowe urządzenia sportowe (bieżnia ze skocznią), wjazdy, chodniki, place rekreacyjne, drogi wewnętrzne, parking,

    zakup/dostawę i montaż małej architektury,

    wykonanie ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami,

    nasadzenia zieleni.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

„Maćków Pracownia Projektowa” Sp. z o.o. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

MIRBUD S.A. – Skierniewice

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych