Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego dla osiedla Biskupin-Sępolno przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie etapu I i II koniecznym do wykonania robót, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywanych robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana,

    Zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu I.

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące etapy:

1)   Etap I, w szczególności:

    budowa bieżni okrężnej 4 torowej o nawierzchni z EPDM,

    wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie i dosianie trawy we wnętrzu bieżni, w tym w obszarze trawiastego boiska do piłki nożnej,

    budowa rzutni do pchnięcia kulą,

    montaż piłkochwytu pomiędzy bramką do piłki nożnej i rzutnią kul,

    przeniesienie stołów do gry w ping- ponga w północną część działki;

2)   Etap II, w szczególności:

    budowa skoczni do skoku w dal o nawierzchni EPDM,

    budowa boiska do koszykówki o nawierzchni z EPDM,

    budowa siłowni zewnętrznej,

    wykonanie piłkochwytu boiska do piłki nożnej,

    remont trybun o nawierzchni trawiastej,

    rekultywacja terenów zielonych, ścieżek i chodników.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

DABRO-BAU spółka jawna Paweł Dąbrowski i Agnieszka Dąbrowska – Świdnica

DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski – Świdnica

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych