Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego dla osiedla Biskupin-Sępolno przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację, w podziale na zadania:

       Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie etapu I i II koniecznym do wykonania robót, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywanych robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana,

       Zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu I.

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące etapy:

1)     Etap I, w szczególności:

       budowa bieżni okrężnej 4 torowej o nawierzchni z EPDM,

       wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie i dosianie trawy we wnętrzu bieżni, w tym w obszarze trawiastego boiska do piłki nożnej,

       budowa rzutni do pchnięcia kulą,

       montaż piłkochwytu pomiędzy bramką do piłki nożnej i rzutnią kul,

       przeniesienie stołów do gry w ping- ponga w północną część działki;

2)     Etap II, w szczególności:

       budowa skoczni do skoku w dal o nawierzchni EPDM,

       budowa boiska do koszykówki o nawierzchni z EPDM,

       budowa siłowni zewnętrznej,

       wykonanie piłkochwytu boiska do piłki nożnej,

       remont trybun o nawierzchni trawiastej,

       rekultywacja terenów zielonych, ścieżek i chodników.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

DABRO-BAU spółka jawna Paweł Dąbrowski i Agnieszka Dąbrowska – Świdnica

DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski – Świdnica

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych