Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa drogi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Głównej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej z infrastrukturą do aktualnie budowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ul. Głównej (etap A), w szczególności:

    budowa nowego odcinka drogi 2KDD/3 oraz drogi w obszarze 7UO długości ok. 328 m (droga dojazdowa do ZSP) – zadanie 2 etap 1, w tym:

    jezdnia, chodnik, miejsca postojowe, zieleń, pobocze z kruszywa,

    infrastruktura w w/w pasie drogowym (odwodnienie, oświetlenie, MKT, wodociąg, kanalizacja sanitarna),

    przesadzenie i nasadzenia zieleni na terenie parku przy ul. Awicenny,

    połączenie istniejących stawów w rejonie ul. Głównej i wykonanie wylotu do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Stabłowickiej – zadanie 4,

    przebudowa skrzyżowania ulic Głównej, Wełnianej i noworealizowanej drogi dojazdowej do ZSP –zadanie 3

oraz pielęgnacja zieleni wykonanej i w etapie A (etap B), w tym:

    pielęgnacja trawy (Zadanie 1)

    pielęgnacja drzew i krzewów (Zadanie 2).

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    budowę jezdni oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej w drodze dojazdowej do ZSP,

    budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej od strony szkoły w drodze dojazdowej do ZSP i od strony zbiornika wodnego w drodze 2KDD/3,

    budowę miejsc postojowych i zatoki autobusowej o nawierzchni bitumicznej w drodze dojazdowej do ZSP,

    przebudowę ul. Wełnianej i poszerzenie jezdni ul. Głównej o nawierzchni bitumicznej,

    przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Głównej i ul. Wełnianej,

    przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni bitumicznej w ul. Głównej,

    budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

    budowę linii kablowej zasilającej lampy oświetlenia drogowego,

    montaż kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami LED i wysięgnikami,

    budowę ciągów Miejskich Kanałów Technologicznych.

 

Autor dokumentacji projektowej:

VROA ARCHITEKCI ch+ – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Wysoka

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych