Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa drogi 2KDL na osiedlu Złotniki we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi 2KDL wraz z infrastrukturą na odcinku od działki nr 164 AM-4 obręb Złotniki do ul Złotnickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

    Zadanie 1: Budowa odcinka drogi 2KDL długości ok. 235 m, w tym:

    jezdnia o szerokości 6,0m, na odcinku od Strażnicy do ul. Złotnickiej,

    jednostronny chodnik o szerokości 2,0m, po stronie północnej,

    3 zjazdy (2 publiczne na działkę nr 164, 1 prywatny na działkę nr 99/3),

    infrastruktura w w/w pasie drogowym (odwodnienie wraz z zarurowaniem rowu, oświetlenie, MKT),

    założenie trawnika: po stronie południowej - w miejscu przeznaczonym na chodnik i żywopłot, po stronie północnej, pomiędzy chodnikiem a sąsiadującymi z pasem drogowym działkami,

    Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym:

    budowa sieci wodociągowej długości ok. 235 m,

    budowa kanalizacji sanitarnej długości ok. 235 m,

    budowa przyłączy,

    Zadanie 3: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1.

 

Autor dokumentacji projektowej:

Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

EUROVIA Polska S.A. – Zielona Góra

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych