Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa drogi 2KDL na osiedlu Złotniki we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi 2KDL wraz z infrastrukturą na odcinku od działki nr 164 AM-4 obręb Złotniki do ul Złotnickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

       Zadanie 1: Budowa odcinka drogi 2KDL długości ok. 235 m, w tym:

      jezdnia o szerokości 6,0m, na odcinku od Strażnicy do ul. Złotnickiej,

      jednostronny chodnik o szerokości 2,0m, po stronie północnej,

      3 zjazdy (2 publiczne na działkę nr 164, 1 prywatny na działkę nr 99/3),

      infrastruktura w w/w pasie drogowym (odwodnienie wraz z zarurowaniem rowu, oświetlenie, MKT),

      założenie trawnika: po stronie południowej - w miejscu przeznaczonym na chodnik i żywopłot, po stronie północnej, pomiędzy chodnikiem a sąsiadującymi z pasem drogowym działkami,

       Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w tym:

      budowa sieci wodociągowej długości ok. 235 m,

      budowa kanalizacji sanitarnej długości ok. 235 m,

      budowa przyłączy,

       Zadanie 3: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1.

 

Autor dokumentacji projektowej:

Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

EUROVIA Polska S.A. – Zielona Góra

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych