Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu, w podziale na zadania:

       Zadanie 1: Budowa chodnika po stronie numerów nieparzystych w ul. Kowalskiej od ul. Wilgotnej do ul. Czajczej.

       Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka chodnika po stronie numerów parzystych w ul. Kowalskiej od przejścia dla pieszych w rejonie ul. Tczewskiej do ul. Lechitów.

       Zadanie 3: Pielęgnacja odtworzonych trawników w zadaniu 1 i zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji w ramach Zadania 1 obejmuje m.in.:

       budowę jednostronnego chodnika, zjazdów i dojść dla pieszych na posesje oraz dojść do przejść dla pieszych o nawierzchni z betonu asfaltowego,

       budowę odcinków jezdni ul. Wilgotnej i drogi na dz. 27 AM 4 obręb Kowale o nawierzchni bitumicznej,

       zarurowanie rowu przydrożnego rurami betonowymi o 300, 400 z drenażem,

       budowę odwodnienia liniowego z przykanalikami,

       montaż rewizyjnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych DN 1000,

       budowę ciągów Miejskich Kanałów Technologicznych CRu1 i CRp1 od studni S1/SKO-2 do studni S2/SKO-2,

       przebudowę istniejących hydrantów nadziemnych na podziemne,

       wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Kowalską,

       wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kowalskiej z ul. Wilgotną oraz ul. Kowalskiej z drogą na dz. 27 AM 4 obręb Kowale,

       wykonanie nawierzchni typu „STOP” w obrębie przejść dla pieszych.

 

Autor dokumentacji projektowej – Zadanie 1:

P.H.U. PROMONTA s.c. – Wrocław

 

Wykonawca dokumentacji projektowej (Zadanie 2) i robót budowlanych:

AG System sp. z o.o. – Kraków

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych