Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa chodnika w ul. Gorlickiej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ul. Gorlickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

   Zadanie 1: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie po stronie numerów nieparzystych w ul. Gorlickiej od posesji nr 25 do końca dz. nr 25/1 AM 26 obręb Psie Pole w szczególności:, w tym m.in.:

   budowa jednostronnego chodnika, zjazdów i dojść dla pieszych na posesje o nawierzchni z kostki betonowej kwadratowej 20x20 cm z obramowaniem,

   przebudowa zjazdów na posesjach prywatnych,

   zarurowanie rowu przydrożnego rurami betonowymi o 250, 400 od studni D12 do D1, od D9 do Di,

   budowa odwodnienia liniowego,

   przebudowa trzech istniejących słupów energetycznych wraz z zamontowanymi na nich oprawami oświetleniowymi i napowietrzną linią energetyczną,

   wykonanie przejść dla pieszych przez ul. Gorlicką,

   przeniesienie i wyposażenie przystanku autobusowego w wiatę, słupek przystankowy, ławkę i kosz,

   połączenie wysokościowe istniejących i projektowanych nawierzchni terenu,

   Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci Miejskich Kanałów Technologicznych po stronie numerów nieparzystych w ul. Gorlickiej od istniejącej studni MKT w rejonie posesji nr 25 do końca dz. 25/1 AM 26 obręb Psie Pole z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci MKT na podstawie opracowanej dokumentacji,

   Zadanie 3: wykonanie nasadzeń zieleni,

   Zadanie 4: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 3.

 

Autor dokumentacji projektowej – Zadanie 1 i 3:

Spółka Inwestycyjno–Budowlana BIODOM Sp. z o.o. – Dzierżoniów

 

Wykonawca dokumentacji projektowej (Zadanie 2) i robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych