Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa chodnika w ul. Gorlickiej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ul. Gorlickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

       Zadanie 1: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie po stronie numerów nieparzystych w ul. Gorlickiej od posesji nr 25 do końca dz. nr 25/1 AM 26 obręb Psie Pole w szczególności:, w tym m.in.:

      budowa jednostronnego chodnika, zjazdów i dojść dla pieszych na posesje o nawierzchni z kostki betonowej kwadratowej 20x20 cm z obramowaniem,

      przebudowa zjazdów na posesjach prywatnych,

      zarurowanie rowu przydrożnego rurami betonowymi o 250, 400 od studni D12 do D1, od D9 do Di,

      budowa odwodnienia liniowego,

      przebudowa trzech istniejących słupów energetycznych wraz z zamontowanymi na nich oprawami oświetleniowymi i napowietrzną linią energetyczną,

      wykonanie przejść dla pieszych przez ul. Gorlicką,

      przeniesienie i wyposażenie przystanku autobusowego w wiatę, słupek przystankowy, ławkę i kosz,

      połączenie wysokościowe istniejących i projektowanych nawierzchni terenu,

       Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci Miejskich Kanałów Technologicznych po stronie numerów nieparzystych w ul. Gorlickiej od istniejącej studni MKT w rejonie posesji nr 25 do końca dz. 25/1 AM 26 obręb Psie Pole z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci MKT na podstawie opracowanej dokumentacji,

       Zadanie 3: wykonanie nasadzeń zieleni,

       Zadanie 4: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 3.

 

Autor dokumentacji projektowej – Zadanie 1 i 3:

Spółka Inwestycyjno–Budowlana BIODOM Sp. z o.o. – Dzierżoniów

 

Wykonawca dokumentacji projektowej (Zadanie 2) i robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych