Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Budowa boiska w rejonie ul. Orzechowej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie ul. Orzechowej na osiedlu Gaj we Wrocławiu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

    Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie budowy boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem, przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z płytą boiska oraz przebudową alejki kolidującej z płytą boiska po wschodniej stronie boiska,

    Zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową,

    Zadanie 3 - pielęgnację zieleni wykonanej w zadaniu 2.

 

W miejscu boiska sportowego o wymiarach ok. 40x75m, o nawierzchni trawiastej, powstanie boisko sportowe o wymiarach 45x90m (wraz ze strefami bezpieczeństwa), z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, z liniami boiska do piłki nożnej oraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy i infrastrukturę towarzyszącą, tj. piłkochwyty i małą architekturą (ławki, kosze na śmieci).

 

W wyniku projektowania i wykonania robot budowlanych przewiduje się poprawę stanu technicznego oraz standardu użytkowania boiska do piłki nożnej, które wykorzystywane będzie do wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta oraz lokalnych klubów piłkarskich.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

InterHall sp. z o.o. – Katowice

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych