Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze Dworca Głównego PKP we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 dla potrzeb wprowadzanych funkcji tj. wystawienniczej i bibliotecznej, w podziale na zadania:

    Zadanie 1: wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji wybranych pomieszczeń na I piętrze Dworca Głównego PKP we Wrocławiu dla potrzeb funkcji wystawienniczej,

    Zadanie 2: wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczenia dla potrzeb funkcji bibliotecznej.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

    roboty rozbiórkowe/demontażowe/ogólnobudowlane: wykonanie otworów w ścianach wraz z nadprożami, zamurowania, uzupełnienia, wykonanie wzmocnień w otworach pod instalacje wewnętrzne, uzupełnienie/wykonanie fragmentu stropu, nowych ścian działowych,

    adaptacja pomieszczeń z wykonaniem wszystkich robót wykończeniowych wewnętrznych, w szczególności: posadzki, okładziny ścienne, sufity, tynki, malowanie, stolarka wewnętrzna, doposażenie istniejącego oznakowania dróg ewakuacyjnych, gładzie, uzupełnienia po robotach instalacyjnych, wykończenie schodów w przestrzeni wejściowej do lokalu wraz z barierkami, bramki przeciw kradzieży,

    instalacje wodno-kanalizacyjne: wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z opomiarowaniem (wodomierze ze zdalnym odczytem), kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzeniem ścieków,

    instalacje centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem oraz grzejnikami wyposażonymi w głowice termostatyczne/termostaty,

    instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

    instalacja oświetleniowa ogólna oraz oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego,

    instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, elektrycznych, teletechnicznych,

    instalacje teletechniczne.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowa „Sowa-Szenk” s.c. Agnieszka Sowa-Szenk, Tomasz Szenk – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński – Legnica

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych