Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

„Nowodworska Strefa Integracji” przy Zespole Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy Zespole Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 - zagospodarowanie i przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej wraz z kompleksowym wyposażeniem w urządzenia sportowe, zielenią, małą architekturą i chodnikami.

    Zadanie 2 - przebudowa i rozbudowa łącznika do bloku sportowego z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    Zadanie 1:

   wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, z oliniowaniem do gry w piłkę ręczną i koszykówkę (dwa pola gry),

   wykonanie nawierzchni siłowni zewnętrznej typu EPDM, z fundamentami pod urządzenia,

   dostawę i montaż piłkochwytów systemowych z siatki polipropylenowej,

   dostawę i montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego i urządzeń dla siłowni terenowej oraz urządzeń małej architektury.

    Zadanie 2:

   roboty budowlane rozbudowy łącznika,

   dostawę i montaż windy, stolarki okiennej łącznika i ślusarki zewnętrznej,

   roboty wykończeniowe w łączniku,

   rozbudowę instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji i kanalizacji deszczowej,

   wykonanie instalacji zasilania windy i oświetlenia wraz z wpięciem do istniejącego układu.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Pracownie projektową Myczkowski – Wrocław

 

Wykonawcy robót budowlanych:

Zadanie 1: HEMET sp. z o.o. – Zielona Góra

Zadanie 2: DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa – Świdnica

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych