Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

„Nowodworska Strefa Integracji” przy Zespole Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy Zespole Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w podziale na zadania:

       Zadanie 1 - zagospodarowanie i przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej wraz z kompleksowym wyposażeniem w urządzenia sportowe, zielenią, małą architekturą i chodnikami.

       Zadanie 2 - przebudowa i rozbudowa łącznika do bloku sportowego z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

        Zadanie 1:

      wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, z oliniowaniem do gry w piłkę ręczną i koszykówkę (dwa pola gry),

      wykonanie nawierzchni siłowni zewnętrznej typu EPDM, z fundamentami pod urządzenia,

      dostawę i montaż piłkochwytów systemowych z siatki polipropylenowej,

      dostawę i montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego i urządzeń dla siłowni terenowej oraz urządzeń małej architektury.

        Zadanie 2:

      roboty budowlane rozbudowy łącznika,

      dostawę i montaż windy, stolarki okiennej łącznika i ślusarki zewnętrznej,

      roboty wykończeniowe w łączniku,

      rozbudowę instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji i kanalizacji deszczowej,

      wykonanie instalacji zasilania windy i oświetlenia wraz z wpięciem do istniejącego układu.

 

Autor dokumentacji projektowej:

Pracownie projektową Myczkowski – Wrocław

 

Wykonawcy robót budowlanych:

Zadanie 1: HEMET sp. z o.o. – Zielona Góra

Zadanie 2: DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa – Świdnica

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych