Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Aktualność

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Wrocław, która wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi stała się jednym podatnikiem ww. podatku.
Od tego dnia Zarząd Inwestycji Miejskich jako podatnika podatku od towarów i usług oznacza się w sposób następujący:

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP: 897-13-83-551

Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław