Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Aktualność

Kolejne wyróżnienie dla inwestycji nadzorowanej przez ZIM

Informujemy, że inwestycja pn. "Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu wraz zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe - etap II" otrzymała wyróżnienie w pierwszej polskiej edycji konkursu architektonicznego Brick Award w kategorii  Renowacja/Adaptacja/Przebudowa/Rekonstrukcja


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013